Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2012

sneaky
21:27
2059 3bbb
Feb 14

watching you with her

everywhere, where possible Add this event to a calendar application
sneaky
21:23
mam DWIE walentynki.
szkoda, że tylko jedną komuś dam - PRZYJACIÓŁCE, bo drugiej NAJWAŻNIEJSZEJ OSOBIE nie mogę, muszę poczekać chyba do następnych walentynek.
sneaky
20:56
niespełniona albo nawet i do połowy spełniona miłość, zaledwie, niszczy ludzi od środka, potem ludzie niszczą siebie, najpierw, a potem innych
Reposted bypapkamakowared-trainersDarkDreamszyderasucette2na-zakreciepaulinaimaginedavidkassiarzynahalyscircuskorfugoodbyemyloverpatiska
sneaky
19:29
sen jest podobno dobrym lekarstwem na wszystko.
na bezustannie łamane serce też, tylko kuracja jest znacznie dłuższa.
sneaky
17:19
każdy stara się być szczęśliwy na różne sposoby
Reposted bywickedgameevarnel
sneaky
15:36
cierpię na paropragnienie
sneaky
15:26
sneaky
15:25
9919 8fb4
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viaromance romance
sneaky
15:24
sneaky
15:19
9464 620d
Czy to nie piękna jest rzecz znaczyć dla kogoś wszystko?
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viaromance romance
sneaky
15:19
sneaky
15:18
sneaky
10:21
6888 359b
Reposted fromhidingtonight hidingtonight viagab-rys gab-rys
08:40
6015 4140
Reposted fromjustadream justadream viaalevue alevue
sneaky
08:35
2521 83a6
Reposted fromalevue alevue
sneaky
08:35
Lubię dotykać Cię strzępkami marzeń
— Scorpix
Reposted fromscorpix scorpix viaalevue alevue
sneaky
08:33

I mam Cię gdzieś tu zapisaną

– po między prawym a lewym obojczykiem.

— 23;40.
Reposted fromalevue alevue

February 05 2012

sneaky
22:42

- śpij dobrze

- zapomniałaś czegoś. wczoraj też

- kocham Cię

- nie
- czego?

- śpij dobrze co?

- napisałam Ci..
- nie, śpij dobrze, Skarbie. tak brzmi pełna wersja, dobranoc
sneaky
21:49
2604 ee7e
Reposted fromhaszek haszek viarollinsonowa rollinsonowa
sneaky
20:34
chciałabym, żebyś był tu teraz obok mnie, tylko dla mnie, żebym mogła się do Ciebie przytulić tak bez słowa i odpocząć po tym całym dniu, chociaż na chwilę. nie myśleć o jutrze, o tym co będzie za chwilę. tak bardzo bym chciała powiedzieć Ci tak wiele, że moje życie to Ty.
— net.
Reposted fromkarr4mba karr4mba viaszaaatan szaaatan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl